Vind jouw tuincentrum

Sale Solden 2023Sale Solden 2023

Bomen op de erfgrens

Bomen en heesters die vlakbij de erfgrens staan, kunnen leiden tot problemen met de buren. ‘Een boom plant je voor de eeuwigheid’ zegt het spreekwoord en het is jammer als een mooie boom door een ondoordachte aanplant eerder moet sneuvelen. Overleg altijd eerst met uw buren over zaken als aanplant of een verzoek om een boom of heester te snoeien. Komt u er samen niet uit, dan vindt u hieronder een aantal richtlijnen, afkomstig uit het boekje ‘Bomen met je buren’ van de Bomenstichting Nederland. Overigens gelden de vermelde rechten en plichten voor de eigenaren van de grond en beplanting; bij een huurhuis is dit dus niet de huurder, maar de verhuurder.

De juiste afstand

Wie een boom of heester wil aanplanten, moet zich houden aan de wettelijk vastgelegde afstanden tot de erfgrens. Die afstanden zijn minimaal 2 meter voor bomen, gerekend vanaf het midden van de stam en 50 centimeter voor heesters, hagen, platgesnoeide leibomen, en knot- of leibomen lager dan 3 meter.

Schaduw en wortels

Ook een boom die op de juiste afstand staat of in overleg met de buren geplant is kan overlast veroorzaken, bijvoorbeeld door overhangende takken. Grote bomen kunnen een buurtuin overschaduwen of met hun wortels de omliggende bebouwing ondermijnen. Heeft uw buurman problemen door uw boom, dan kunt u de kroon van uw boom (laten) uitdunnen of de doorgroeiende wortels afsteken; let er wel op dat de boom stabiel blijft staan.

Maat houden

Het is jammer om in een kleine tuin een boom te planten die veel te groot wordt en uiteindelijk toch zal moeten wijken. Voor een kleine tuin zijn breed groeiende soorten als eik, beuk, vleugelnoot en Liriodendron echt niet geschikt. Maar gelukkig zijn er talloze andere soorten waar u wel uit kunt kiezen. Kleine bomen zijn bijvoorbeeld het krentenboompje, meidoorn, fluweelboom, sierappels, Catalpa en Cercis. Ook de kleinblijvende vormen van esdoorns, kornoeljes, Magnolia, sierkersen en lijsterbes zijn geschikt. Van sommige bomen bestaan zuilvormige cultivars, met een smalle opgaande groei. Ook allerlei geënte bol- en treurvormen zijn in een kleine tuin uitstekend op hun plaats.

Adv. Bol.com Gardena