Vind jouw tuincentrum

Sale Solden 2023Sale Solden 2023

Zonnepanelen in tuin

In principe wordt het altijd aangeraden om er voor te kiezen om zonnepanelen op het dak van je woning te plaatsen. De reden daarvoor hoeft natuurlijk niet ver gezocht te worden. De plaatsing van zonnepanelen op het dak zorgt er namelijk altijd voor dat je optimaal kan genieten van de aanwezige zon. Dit bovendien voor het merendeel van het aantal uren per dag. Wanneer je er de voorkeur aan geeft om je zonnepanelen in de tuin te plaatsen is dat wat minder het geval. Toch zijn er nog steeds erg veel mensen die genoodzaakt zijn om hun installatie met zonnepanelen in hun tuin te integreren. Waarom dat precies het geval is en hoe ook jij dit kan realiseren vertellen we je hier op deze pagina!

Waarom zonnepanelen in een tuin plaatsen?

De inleiding van deze pagina maakt duidelijk dat het eigenlijk helemaal niet interessant is om er voor te kiezen om je zonnepanelen in de tuin en dus niet op het dak te plaatsen. Dit heeft alles te maken met het feit dat je in je tuin vaak meer last hebt van schaduwinvallen. Bovendien is het ook nog eens zo dat de zonnepanelen een bepaalde oppervlakte in je tuin in beslag zullen nemen. Ook hier zal je uiteraard niet meteen op zitten wachten, in tegendeel. Waarom zijn er dan nog steeds toch relatief veel mensen die er voor kiezen om de zonnepanelen in hun tuin te plaatsen? Wel, omwille van de hieronder aangegeven redenen:

  1. Er kan geen vergunning worden verkregen voor zonnepanelen op het dak;
  2. Het dak wordt blootgesteld aan een te grote schaduwinval;

In bovenstaande situaties zal je dus min of meer verplicht zijn om uit te wijken naar een systeem waarbij de zonnepanelen in de tuin worden geplaatst. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, maar je moet wel rekening houden met de aangegeven nadelen. Naast de reeds aangehaalde nadelen is het verder ook zo dat een systeem met zonnepanelen in de tuin plaatsen altijd duurder is in vergelijking met een systeem dat op het dak wordt voorzien. Dit heeft niet alleen te maken met het montagesysteem, maar ook met de installatiekosten.

Vergunningsvrij zonnepanelen in de tuin plaatsen?

Heel wat mensen denken dat ze zomaar zonder enig probleem zonnepanelen in hun tuin mogen opnemen. Dat is natuurlijk niet helemaal correct, in tegendeel. Het is dan ook zo dat je ook voor het plaatsen van zonnepanelen in de tuin rekening zal willen houden met verschillende aandachtspunten. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

  1. De constructie mag niet over een hoogte van meer dan 5 meter beschikken;
  2. De constructie moet voldoen aan het bestemmingsplan dat van kracht is;

Ben je niet helemaal zeker of het voor jou wel of niet mogelijk is om je systeem met zonnepanelen vergunningsvrij te kunnen realiseren? In dat geval is het altijd mogelijk om daarvoor even te rade te gaan bij de gemeente waarin je woonachtig bent. Zij zullen je precies kunnen aangeven of je de zonnepanelen vergunningsvrij in je tuin kan plaatsen of niet.

Extra aandachtspunten bij zonnepanelen in de tuin

Doorheen deze pagina hebben we reeds verschillende punten aangehaald die je aandacht vereisen op het ogenblik dat je er voor wil kiezen om zonnepanelen in je tuin te integreren. Er is echter meer. Los van de eerder aangehaalde nadelen is het namelijk zo dat er nog een aantal andere punten bestaan die je aandacht vereisen. In eerste instantie is het bijvoorbeeld ook zo dat er sprake kan zijn van begroeiing onder de zonnepanelen in de tuin. De ondergrond is dan ook iets waar je absoluut goed over dient na te denken. Zorg er met name voor dat er geen sprake is van overwoekering. Enkele mogelijkheden waar je op vlak van ondergrond naar zou kunnen kijken zijn grind evenals een verharding. Gras zou mogelijk kunnen zijn, maar dan moet je wel een mogelijkheid voorzien om onder het zonnepaneel te kunnen snoeien.

Naast bovenstaande is het ook zo dat zonnepanelen die zich in een tuin bevinden mogelijks vatbaar zijn voor diefstal. Dit geldt niet in het minst voor zonnepanelen welke zich bevinden in een open tuin. Is de tuin dus met andere woorden niet afgesloten? Dan kan het noodzakelijk zijn om een hek of een andere afsluiting te voorzien. Alleen op deze manier kan het risico op diefstal namelijk aanzienlijk worden ingeperkt. Ben je ook bij jouw tuin verplicht om een nieuwe afsluiting te plaatsen bij de integratie van zonnepanelen? In dat geval spreekt het voor zich dat je ook met deze meerprijs rekening zal moeten houden bij het bepalen van het rendement evenals de terugverdientijd waar je op kan rekenen.

Hou rekening met de bekabeling!

Zonnepanelen in je tuin plaatsen vereist dus op verschillende vlakken de nodige aandacht. Er is echter meer dan wat we reeds hebben aangegeven. Wat namelijk bijvoorbeeld te denken van de lange lengtes aan bekabeling welke zijn vereist? Hou er rekening mee dat op dit vlak de plaats van de omvormer bepalend zal zijn voor de lengte van niet alleen de DC bekabeling, maar ook de AC bekabeling. Is het voor jou niet helemaal duidelijk met welke bekabeling je nu exact rekening dient te houden? Dan is het altijd belangrijk om daarvoor even een beroep te doen op een specialist. Het laatste wat je namelijk wil is dat de aanwezige bekabeling niet genoeg of bijvoorbeeld onvoldoende efficiënt is.

Adv. Bol.com Gardena