Vind jouw tuincentrum

Sale Solden 2023Sale Solden 2023

Stormschade in de tuin: vergoeding door de inboedel- en opstalverzekering?

Ook in Nederland krijgen we toch enkele keren per jaar te maken met stormschade. Tijdens zo'n storm blijft dan ook niks gespaard. Een omvallende boom, wegvliegende dakpannen of tuinmeubelen die enkele straten verder gefragmenteerd neerkomen: dit kan allemaal voor grote schade zorgen aan jouw woning en tuin. De opstal- en inboedelverzekering kan die schade in sommige gevallen dekken. Wel moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. In dit artikel leggen we uit hoe de vergoeding werkt.

Wanneer is er sprake van stormschade?

In de verzekeringspolis zal meestal duidelijk uitgelegd worden wanneer er over stormschade wordt gesproken. Indien het gaat om een windkracht 7 of meer, gemeten door het KNMI, zal sprake zijn van stormschade. En wat als het gaat om een lokale storm die niet door het KNMI werd gemeten? Dan zal je zelf het bewijs van het bestaan van die storm moeten leveren. Het feit dat er binnen een straal van tien kilometer diverse andere bewoners melding maken van stormschade, zal voor de verzekeraar meestal volstaan als bewijs zijn. Uiteraard bieden ook algemene persartikelen bewijswaarde.

Tussenkomst van de opstalverzekering bij stormschade in de tuin

De opstalverzekering zal in principe de vaste onderdelen van de tuin dekken. Denk bijvoorbeeld aan de schuur of de terrastegels. Ook de erfafscheiding maakt deel uit van de opstal. Wel is het zo dat je voor wat de erfafscheiding betreft maximaal 50% van de schade kan verhalen bij de verzekeraar. Die andere 50% moet de buurman, of zijn opstalverzekeraar vergoeden. Ook indien de tuinafscheiding bestaat uit beplanting, geldt deze regeling.

Hoewel de woonhuisverzekering bij een op een huis omgewaaide boom enkel tot betalen overgaat als de boom gebruikt werd als erfafscheiding, kan je hier toch deels beroep doen op de opstalverzekering. De opstalverzekering zal immers de zogenoemde bereddingskosten vergoeden. Dit zijn de kosten die je moet maken om grotere schade te voorkomen. Wat al dan niet gedekt wordt door de opstalverzekering verschilt overigens ook van verzekeraar tot verzekeraar.  De opstalverzekering vergelijken loont daarom.

Tussenkomst van de inboedelverzekering bij stormschade in de tuin

Over het algemeen zal de inboedelverzekering de stormschade aan het loszittend tuinmeubilair niet vergoeden. Die schade is namelijk niet onvoorzienbaar. Wanneer je jouw tuinset tijdens een storm buiten laat staan, kun je verwachten dat er soms schade kan ontstaan. Ook voor beplanting in de tuin geldt deze regeling, tenzij het als tuinafscheiding wordt gebruikt. In sommige gevallen maakt de verzekeraar wel uitzonderingen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de schade niet rechtstreeks door de storm optreedt, maar een andere oorzaak kent. Denk bijvoorbeeld aan het omvallen van een boom van de buurman. Zelfs indien je jouw tuinmeubelen goed bevestigde, was die schade dan ook niet te voorspellen. 

Adv. Bol.com Gardena