Vind jouw tuincentrum

Goede bodem: mooie tuin!

Een mooie tuin begint met een goede bodem. Wat houdt een goede bodem in? Hier zijn twee zaken belangrijk: vochthuishouding en voedingstoffen.

Een goede bodem kan genoeg water vasthouden, maar ook genoeg water afvoeren. Een goede bodem droogt ook niet snel uit. Water is zo belangrijk voor planten omdat planten via het water de voedingsstoffen uit de bodem opnemen.Teveel water is niet goed, omdat plantenwortels dan geen zuurstof kunnen opnemen en daardoor afsterven. De hoeveelheid water die een plant nodig heeft verschilt per plant, maar ook per standplaats. Een plant in de zon verdampt meer water en zal dus meer water nodig hebben. 

Organisch materiaal zorgt ervoor dat de bodem veel water kan vasthouden. Organisch materiaal wordt gevormd door verteerde plantenresten, zoals bladeren, organische mest, mulch en compost. U kunt uw bodem verbeteren door blad en plantenresten te laten liggen tussen de planten. Ook kunt u compost of mulch aanbrengen. Dit wordt verteerd door het bodemleven en omgezet in nuttige stoffen. Dit is voor zandgrond belangrijk omdat zandgrond dan beter vocht kan vasthouden. Kleigrond wordt juist beter vochtdoorlatend en beter te bewerken.

Een ander belangrijk onderdeel van een goede bodem zijn de voedingsstoffen. Planten hebben die stoffen nodig voor hun groei, bloei en wortelgroei. De voedingsstoffen die in de bodem aanwezig zijn worden deels verbruikt, maar ook deels uitgespoeld door de regen. Het is daarom belangrijk om die voedingsstoffen toe te voegen. Gebruik hiervoor bij voorkeur organische meststoffen, omdat die het bodemleven stimuleren.

Succes met het verbeteren van uw tuingrond!