Vind jouw tuincentrum

Sale Solden 2023Sale Solden 2023

Asbest verwijderen? Let op de volgende punten

Het mag inmiddels wel duidelijk zijn dat asbest (afhankelijk van de vorm waarin ze voorkomt) bijzonder schadelijk is voor de gezondheid van de mens. Omwille van deze reden heeft de Nederlandse overheid bepaald dat iedereen verplicht is om diens woning vrij te maken van asbest. Dit dient uiterlijk te gebeuren voor het jaar 2024. Indien dit niet is gebeurd zal je als eigenaar van de woning in kwestie alsnog worden gedwongen om dit te doen. Bovendien is het mogelijk dat je dan geconfronteerd zal worden met een niet onaanzienlijke boete. Het spreekt voor zich dat je deze boete het liefst van allemaal zal wille voorkomen. Ben jij ook van plan om je huis asbestvrij te (laten) maken? Hou dan zeker rekening met de onderstaande valkuilen!

Te lang wachten met het verwijderen van de asbest

Het is nooit verstandig om lang te wachten met het verwijderen van asbest. Dit in principe om twee verschillende redenen. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat je met asbest wordt blootgesteld aan bepaalde gezondheidsrisico's. Dat is echter niet alles. Daarnaast is er ook nog een financieel nadeel verbonden aan het lange wachten. In eerste instantie waren er namelijk nog subsidies beschikbaar voor mensen die er voor kozen om asbest uit hun woning te verwijderen. Nu kan er nog slechts in bepaalde zeer specifieke situaties aanspraak worden gemaakt op een premie voor asbest verwijderen. Zorg er nu in ieder geval voor dat je niet wordt geconfronteerd met een vervelende en waarschijnlijk hoge boete in 2024 en laat de asbest in je woning tijdig verwijderen.

Zelf asbest verwijderen is vaak geen goed idee

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat het zelf verwijderen van asbest uit je woning vaak helemaal niet is toegestaan. Er zijn slechts enkele uitzonderingen waarbij dit wel is toegelaten. Het gaat hierbij om de volgende uitzonderingen:

  • Op het ogenblik dat de asbest in je dak niet meer dan 35 vierkante meter inneemt;
  • Op het ogenblik dat het gaat om hechtgebonden asbest;

Wordt er aan één van de bovenvermelde twee vereisten niet voldaan? In dat geval is het niet toegestaan om zelf de best te verwijderen uit je woning. Niet-hechtgebonden asbest mag niet zelf worden verwijderd omdat er hierbij sprake is van losse vezels. Deze kunnen makkelijk vrijkomen en zich doorheen de lucht verspreiden. Op het ogenblik dat dit gebeurt kan het niet alleen jouw gezondheid, maar ook deze van andere mensen schade toebrengen en dat is uiteraard niet de bedoeling.

Huur een bedrijf in welke beschikt over de nodige certificeringen

In een poging om te besparen kiezen veel mensen er vaak voor om een beroep te doen op een bedrijf welke niet over certificeringen beschikt. Het verwijderen van asbest is echter een zeer specialistisch werk. Het spreekt dan ook voor zich dat je er altijd goed aan doet om hiervoor mensen in te huren die over de juiste certificeringen beschikken. Daarnaast dient het asbesthoudend materiaal ook te worden afgevoerd naar de juiste plaats. Hou er rekening mee dat elke gemeente op dit vlak zeer strenge regels hanteert. Het is in ieder geval altijd een goed idee om een bedrijf onder de arm te nemen welke over deze certificeringen beschikt:

  • DIA;
  • DAV;
  • SC-530;
  • SC-540;

Het niet laten uitvoeren van een inventarisatie

Heb je het vermoeden dat er sprake is van asbest in je woning? In dat geval is het altijd een vereiste om een inventarisatie te laten uitvoeren. In dit geval zal er een specialist bij je langskomen die zal bepalen of er daadwerkelijk asbest in je huis aanwezig is en indien ja waar deze zich precies bevindt. De resultaten van de inventarisatie zullen vervolgens worden gebruikt als basis voor het daadwerkelijk verwijderen van de asbest. Heeft de asbestinventarisatie aangetoond dat er uitsluitend sprake is van hechtgebonden asbest? In dat geval is het zelfs mogelijk om deze delen van de woning zelf te verwijderen.

Onverantwoord geld besparen bij asbest verwijderen

Er bestaan ongelofelijk veel verschillende manieren om geld te besparen op je woning. Echter moet het gezegd dat het geen goed idee is om te proberen besparen op het verwijderen van asbest. Natuurlijk is het laten verwijderen van asbest uit je woning duur, maar dat heeft alles te maken met de niet onaanzienlijk gezondheidsrisico's die er toch wel aan verbonden zijn. Op het ogenblik dat je gaat besparen op asbest verwijderen gaat dit vaak ten koste van de veiligheid en dat is uiteraard niet de bedoeling. Bovendien is het ook nog eens zo dat er op bepaalde kosten met betrekking tot asbest verwijderen helemaal niet te besparen valt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten die door de gemeente in rekening worden gebracht voor het storten van asbesthoudende materialen. Deze kosten zijn wel altijd sterk afhankelijk van de gemeente in kwestie. Er zijn namelijk ook gemeenten die er voor kiezen om helemaal geen kosten in rekening te brengen. Of dit wel of niet gebeurd door jouw gemeente kan je uiteraard steeds op voorhand even navragen.

Lees meer verbouw blogs op Huisfocus.nl