Vind jouw tuincentrum

TuinTuin

2019 is het Jaar van de Wulp

Lisa Garden op 14-01-2019

De Vogelbescherming en Sovon hebben 2019 uitgeroepen tot Jaar van de Wulp. Deze melodieuze zanger is niet alleen de grootste steltlopersoort, maar heeft ook de langste snavel. Tot 1980 was de Wulp in grote getalen te zien in heide- en duingebieden. Nu is slechts de helft van de populatie nog over. Deze steltloper verdient dus wel wat extra aandacht.

Nederland is populair voor de wulp

De wulp is vaak te vinden op akkers, in hoogveen en duingebieden. Als het broedseizoen in juni is afgelopen vertrekken de meeste Nederlandse broedvogels naar Zuidwest-Europa voor het milde klimaat, tot aan de kust van Afrika. Vanaf juli wordt hun plaats ingenomen door wulpen uit Rusland, die overwinteren aan de kust.

Rode Lijst

Sinds 2017 staat de Wulp op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels in Nederland. Door onder andere intensivering van de landbouw, vervuiling en zelfs jacht op de vogels neemt het aantal wulpen per jaar met minder dan 5% af per jaar (sinds 1990). In het Jaar van de Wulp gaat Sovon Vogelonderzoek meer data verzamelen over de wulpen, zoals de hoeveelheid wulpen binnen en buiten het broedseizoen, en waar ze zich bevinden. Deze gegevens worden vergeleken met eerdere data om erachter te komen hoe de populatie zich ontwikkeld heeft. Ook willen de organisaties meer kennis op te doen om de wulpen zo goed mogelijk te kunnen beschermen.

Wat wordt er nog meer gedaan voor de wulp?

De Vogelbescherming zet zich ook in voor de bescherming van de wulp. Een aantal plannen:

  • Op een aantal Waddeneilanden worden intensieve weilanden omgevormd tot graslanden.
  • Meer broedgebieden creëren door slenken te herstellen.
  • Onderzoeken of het aantal rustplaatsen voldoende is, of dat deze te vaak verstoord worden, en of er voldoende voedsel beschikbaar is.

Als je een groot vogelliefhebber bent, kun je de wulp het beste van een afstandje bekijken en met rust laten.

Adv. Bol.com Gardena